Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 2309 ngày 24.11.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên