Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong dịp nghỉ lễ 02/9