Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho vật nuôi trong mùa mưa lũ