Tăng cường công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Xem chi tiết tại đây:Công văn 1305 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tăng cường công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn