Tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu

Xem chi tiết tại đây:Tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn