Tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá những tháng cuối năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Công văm số 1594 ngày 18.8.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá những tháng cuối năm 2021

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn