Tăng cường giám sát bệnh viêm gan cấp không rõ nguyên nhân