Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1064 ngày 11.6.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương

Nghị định số 117.2020 NĐ-CP ngày 28.9.2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Công điện số 570 CĐ-TTg ngày 02.5.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19

Công điện số 838 CĐ-BYT ngày 07.6.2021 của Bộ Y tế về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch COVID-19.

Nguồn:Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên