Tăng cường triển khai các giải pháp phòng, tránh tai nạn đuối nước