Tăng cường truy vết các trường hợp công dân đi từ các tỉnh có dịch bệnh Covid-19 trở về địa phương Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1009 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường truy vết các trường hợp công dân đi từ các tỉnh có dịch bệnh Covid-19 trở về địa phương Bắc Kạn.

Công văn 3138 UBND-VXNV ngày 28.5.2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường quản lý, kiểm soát người ra, vào địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn