Tăng cường tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Xem chi tiết tại đây:Công văn V.v tăng cường tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn