Tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1551 ngày 16.8.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn