Tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho cụ Lê Thị Cường

Cụ Lê Thị Cường sinh năm 1933, được kết nạp chính thức vào Đảng Cộng Sản Việt Nam khi mới 28 tuổi. Trong quá trình công tác, cụ đã đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau và luôn gương mẫu, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Bí thư Thành ủy khẳng định Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến lâu dài, liên tục của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Được nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự của riêng cá nhân mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ thành phố Bắc Kạn, đồng thời đồng chí cũng mong cụ Lê Thị Cường và gia đình luôn dồi dào sức khoẻ, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, chăm lo phát triển kinh tế góp phần xây dựng thành phố Bắc Kạn ngày càng phát triển.