Tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

Từ ngày 21- 24/9/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn mở 02 lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường Mầm non, các nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn.

Bà Cù Thị Huệ – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phát biểu khai mạc 

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được truyền đạt, hướng dẫn về các vấn đề như: Nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ; xây dựng, sử dụng công cụ đánh giá, thực hiện chương trình giáo dục mầm non; giáo dục giới trong các hoạt động giáo dục cho trẻ; hướng dẫn phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo quan điểm toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số trong quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Các lớp tập huấn nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp cho giáo viên mầm non và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non phù hợp với bối cảnh hiện nay./.

                                             Hoàng Thạc