Tập huấn các hoạt động chuẩn bị cho Diễn đàn trẻ em thành phố Bắc Kạn

Ngày 29/6, tại Hội trường lớn, Trụ sở Hợp khối Thành ủy- HĐND – UBND thành phố,  phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp tổ chức Childfund Việt Nam tập huấn các hoạt động chuẩn bị cho Diễn đàn trẻ em thành phố Bắc Kạn năm 2022 cho 80 trẻ em đại diện cho hơn 10.000 thanh, thiếu nhi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Chia sẻ thông tin, hiểu biết về các hình thức xâm hại để bảo vệ trẻ em

Tại buổi tập huấn, các em học sinh thành phố được nghe đại diện tổ chức Childfund Việt Nam chia sẻ các thông tin liên quan đến chủ đề trọng tâm của Diễn đàn năm 2022; các anh chị phụ trách xã, phường, điều phối viên hướng dẫn, thảo luận xây dựng câu hỏi đối thoại, hỗ trợ làm việc nhóm theo các chủ đề chính như vấn đề bạo lực, xâm hại trẻ em – nguyên nhân, hậu quả, giải pháp; đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận; thực hiện trù bị một số nội dung liên quan khác của Diễn đàn trẻ em thành phố Bắc Kạn năm 2022,…

Qua thảo luận, mỗi nhóm lựa chọn từ 1 -2 trẻ em lên báo cáo kết quả theo chủ đề

Các trẻ em có cơ hội học tập về kỹ năng đối thoại, cách xây dựng nội dung câu hỏi phù hợp, bám sát theo chủ đề Diễn đàn năm 2022.

Trong một ngày tham gia tập huấn, các em học sinh đã chủ động tương tác, hào hứng, trách nhiệm, có ý thức làm việc nhóm, xây dựng nội dung câu hỏi đảm bảo yêu cầu, phù hợp với chủ đề diễn đàn trẻ em thành phố năm 2022. /.

Triệu Biển