Tập huấn chuyên đề “Kiểm soát mất cân bằng giới tinh khi sinh”

      Sáng ngày 09/5, Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn chuyên đề về “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2023.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, gần 100 học viên là chi hội trưởng, chi hội phó Chi hội Nông dân các xã, phường được nghe báo cáo viên của Trung tâm Y tế thành phố truyền đạt các nội dung về: Thực trạng của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Thông qua tập huấn, nhằm tạo sự đồng thuận, chuyển đổi hành vi và ủng hộ tích cực của toàn xã hội trong việc giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số. Nâng cao nhận thức của người dân về những hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh đối với sự phát triển bền vững của gia đình và xã hội, từ đó có những chuyển biến tích cực về hành vi liên quan đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh./.

Đặng Tuyết