Tập huấn chuyên môn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TDTT các cấp năm 2022

  Sáng ngày 15/11, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp với UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TDTT các cấp năm 2022.

         Đồng chí Nguyễn Chu Thu, Phó GĐ Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch phổ biến nội dung tại lớp tập huấn

Các học viên được trang bị một số nội dung liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực TDTT gồm: Các chương trình, đề án, kế hoạch về lĩnh vực TDTT của tỉnh giai đoạn 2021- 2030; kế hoạch thực hiện cuộc vận động, phát triển TDTT quần chúng; chương trình bơi; tổ chức tháng TDTT và ngày Olympic; đề án đảm bảo cơ sở vật chất văn hóa, TDTT. Triển khai văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa TTDL như: Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ TDTT cơ sở; Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/01/2019 quy định đánh giá phong trào TDTT quần chúng. Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND tỉnh quy định mức thưởng đối với  huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu toàn quốc, giải thi đấu thể thao khu vực và giải thi đấu thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND Bắc Kạn quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Bắc Kạn.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp các học viên nâng cao kiến thức, từ đó có thể áp dụng vào thực tiễn hoạt động của mình trong hoạt động thể dục thể thao, góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao của thành phố ngày càng phát triển mạnh mẽ./.

                                 Đặng Tuyết