Tập huấn công tác bảo trợ xã hội năm 2023

Sáng 31/5, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức Lớp tập huấn công tác bảo trợ xã hội năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị

Tại lớp tập huấn gần 200 đại biểu là các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, và chi hội trưởng phụ nữ trên địa bàn thành phố được tiếp thu các nội dung của công tác bảo trợ xã hội như: Triển khai các nội dung Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội; mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh.

Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên bổ sung, nâng cao kiến thức xác định rõ đối tượng trợ giúp xã hội, việc xác định mức độ khuyết tật; bổ sung kỹ năng thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; giúp công chức xã, phường, trưởng thôn, tổ trưởng các tổ dân phố có nhận thức rõ hơn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, các chính sách của Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành về lĩnh vực bảo trợ xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn thành phố trong những năm tiếp theo.

Hoàng Thạc