Tập huấn công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2020

Sáng ngày 18/9, Sở văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn phối hợp với phòng Văn hóa thông tin thành phố tổ chức tập huấn công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2020 cho các bí thư, tổ trưởng dân phố 117 khu dân cư trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được báo cáo viên phổ biến, truyền tải  nội dung các chuyên đề gồm:  Những vấn đề chung, yêu cầu, hình thức về phổ biến giáo dục; Phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động, kỹ năng hòa giải cơ sở; Kỹ năng giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình. Ông bà, cha mẹ giáo dục cho con cháu về lòng nhân ái; dạy con biết khiêm tốn và tôn trọng người khác, giúp trẻ đức tính trung thực;  kỹ năng sống an toàn đẻ phòng tránh xâm hại tình dục; Những giá trị nhân văn của gia đình Việt Nam; Văn hóa gia đình – Giá trị cốt lõi của văn hóa và con người Việt Nam trong thời hội nhập./

                         Triệu Biển