Tập huấn đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND các xã, phường nhiệm kỳ 2021- 2026

Sáng ngày 27/6/2022, thành phố Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND các xã, phường nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí Dương Hữu Bường-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn dự và phát biểu khai mạc.

Toàn cảnh lớp tập huấn

          Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 02 ngày (từ 27 -28/6/2022) với sự tham  gia của 200 đại biểu. Các đại biểu được tìm hiểu 06 chuyên đề gồm: Tình hình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; chính quyền địa phương và đại biểu HĐND huyện, cấp xã; kỹ năng giám sát; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn nhấn mạnh: Việc nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND là giải pháp quan trọng đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Các đại biểu HĐND tham gia lớp tập huấn phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, tiếp thu các chuyên đề, tích cực trao đổi, thảo luận và vận dụng linh hoạt trong công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân./.

                  Đặng Tuyết