Tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm

Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn trang bị một số kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm như: Các quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán thực phẩm; các mối nguy ATTP; điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm và phương pháp bảo đảm ATTP; quy định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm và kỹ năng thực hành tốt trong việc lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc và chế biến thực phẩm an toàn, giải đáp những vấn đề thắc mắc liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm của các hộ kinh doanh.

          Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm góp phần tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức đảm bảo VSATTP cho chủ cơ sở, người trực tiếp chế biến đồ ăn, thức uống tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống từng bước giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ cho người tiêu dùng.

          Kết thúc buổi tập huấn, đã tiến hành đánh giá kiến thức các hộ kinh doanh sau khi đã được tập huấn bằng phiếu đánh giá kiến thức an toàn thực phẩm và phương pháp làm bài kiểm tra. Các cơ sở kinh doanh đạt yêu cầu sẽ được cấp “Giấy chứng nhận đã qua bồi dưỡng kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm”, và Giấy chứng nhận này sẽ là một trong những điều kiện để cấp “Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm” đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các chủ cơ sở tiến hành ký cam kết./.