Tập huấn kỹ năng xây dựng thực hiện các dự án, hoạt động động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

(backancity.gov.vn)- Sáng ngày 06/6, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn kỹ năng xây dựng, thực hiện các dự án, hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch năm 2024.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Đồng chí Hoàng Minh Thư, Trưởng phòng Quản lý Di sản -Sở VH,TT&DL tỉnh truyền đạt chuyên đề: “Hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tôc” tại lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn, có gần 100 học viên là người có uy tín, tổ trưởng tổ dân phố, các thôn bản của 8 xã, phường được báo cáo viên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn truyền đạt một số nội dung về thiết chế văn hóa cơ sở; phát huy, bảo tồn và phát triển văn hóa bản sắc các dân tộc; phát triển du lịch cộng đồng; quy hoạch tổng thể phát triển du lịch cộng đồng ở địa phương theo từng giai đoạn.

Thông qua tập huấn, nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã hội, cộng đồng vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng nhằm thu hút du khách, tạo điểm nhấn để phát triển du lịch, tăng nguồn thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương./.

 Đặng Tuyết