Tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sinh vật gây hại cây Cam vinh tại xã Nông Thượng

Ngày 16/3, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn kỹ thuật duy trì chăm sóc mô hình trồng thâm canh cây Cam vinh (năm thứ 2)  cho 30 hộ dân tại thôn Nà Chuông, xã Nông Thượng.

Hướng dẫn cách chăm sóc, bón phân và các biện pháp phòng, trừ sinh vật gây hại trên cây Cam vinh trong năm thứ 2 sau trồng

Tham gia lớp tập huấn có 30 hộ trong và ngoài mô hình trồng thâm canh cây Cam vinh. Tại đây, các hộ dân  được cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố giới thiệu về đặc điểm, tính chất của cây Cam vinh…qua đó hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc, nhận biết sâu bệnh hại, các biện pháp phòng trừ.

Mô hình thâm canh cây cam vinh được Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thành phố triển khai thực hiện từ năm 2020 tại xã Nông Thượng với diện tích 10 ha, với tổng số trên 2.800 cây (dự án thuộc chương trình sự nghiệp phát triển nông lâm nghiệp của thành phố) . Tham gia mô hình hộ dân được hỗ trợ 70% giống và vật tư thiết yếu./.

Minh Cường