Tập huấn nâng cao năng lực cho Ban Chỉ đạo liên ngành thành phố và cấp xã về vệ sinh an toàn thực phẩm

Tại lớp tập huấn các học viên đã được phổ biến các nội dung về giám sát, kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm; Thực trạng và giải pháp vệ sinh an toàn thực phẩm; Phương pháp điều tra đánh giá tại cộng đồng, điều tra các vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính; Nguồn gốc thực phẩm; Giám sát bệnh lây truyền qua thực phẩm; Ngộ độc thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên; Thực hiện lấy mẫu thực phẩm; Các kỹ thuật kiểm tra, đánh giá nhanh chất lượng thực phẩm và thực hành các kỹ thuật chẩn đoán.

Các học viên đã thảo luận và được lãnh đạo các Chi cục giải đáp một số thắc mắc liên quan đến công tác kiểm tra an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; cấp giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý cho từng tuyến. Đây là hoạt động được triển khai thường xuyên hàng năm góp phần nâng cao kiến thức và nâng cao năng lực quản lý về an toàn thực phẩm cho Ban Chỉ đạo cấp thành phố và cấp xã.