Tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo năm 2023

(backancyti.gov.vn)-Sáng 17/10, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Huế,Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham gia tập huấn, các đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố; cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố làm công tác giảm nghèo các cấp của các phường (Sông Cầu, Đức Xuân, Phùng Chí Kiên, Nguyễn Thị Minh Khai)  đã được hướng dẫn, triển khai, thực hiện công tác thông tin giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Thông qua Hội nghị nhằm trang bị và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp cơ sở góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững nói riêng, các Chương trình MTTQG trên địa bàn thành phố năm 2023 và giai đoạn 2021- 2025 nói chung./.

Hoàng Thạc