Tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy cho giáo viên THCS

Trong 02 ngày (19 – 20/3),  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn tổ chức tấp huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy cho giáo viên THCS năm học 2020-2021.

Cán bộ quản lý, giáo viên các trường học tham gia lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đồng chí báo cáo viên trao đổi, triển khai cụ thể đến các học viên những nội dung gồm: Kỹ năng sử dụng các công cụ CNTT để quản lý học sinh, đánh giá kết quả học tập; kỹ năng thiết kế bài học, các phần mềm dạy học; kỹ năng xây dựng bài giảng điện tử, thiết kế bài tập, đề kiểm tra cho học sinh; sử dụng bảng tính Exel; một số yêu cầu cơ bản trong soạn thảo văn bản…

Đây là đợt bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thiết thực đối với đội ngũ giáo viên cấp THCS. Qua đó nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy nhằm thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh.

 

Hoàng Thạc