Tập huấn nghiệp vụ cho Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn

Học viên được hướng dẫn nghiệp vụ Ban quản lý TTK&VV; mục đích thành lập tổ tiết kiệm và vay vốn; chức năng, nhiệm vụ của Trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách; các chương trình tín dụng đang thực hiện tại thành phố Bắc Kạn; nghiệp vụ tiền gửi của tổ viên tổ TK&VV; Quy định ngghiệp xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội. Ngoài ra, các học viên còn được cán bộ NHCSXH giải đáp một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác vay vốn tại cơ sở, cách nắm bắt thông tin vay vốn…

Thông qua lớp tập huấn nhằm tạo điều kiện để các TTK&VV, tổ trưởng tổ dân phố được tiếp cận với những kiến thức cần thiết về lĩnh vực vốn vay, quản lý tốt nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội, tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.