Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Người cao tuổi năm 2022

Trong 02 ngày (từ 30-31/8/2022) Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) thành phố Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức 02 lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội NCT năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có các đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi các xã, phường; Chi hội Trưởng Chi Hội NCT ở các  thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được triển khai nội dung cơ bản của Luật Người cao tuổi; Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ của Hội NCT Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2021-2030; Các kỹ năng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT; quản lý tài chính của Hội; công tác kiểm tra, giám sát; thi đua, khen thưởng; hệ thống sổ theo dõi hoạt động, công tác thông tin báo cáo… cho cán bộ Hội, cấp cơ sở.

Các lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Hội NCT trên địa bàn thành phố, từ đó áp dụng vào tình hình thực tiễn ở địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Hội./.

                             Hoàng Thạc

 

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên