Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022

Ngày 16/8, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn đã phối hợp với Trung tâm chính trị thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân cho 119 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân và các chi Hội trưởng, phó nông dân 08 xã, phường.

Đồng chí Phạm Thị Sinh – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn khai mạc Hội nghị tập huấn

Tại buổi tập huấn, các đồng chí báo cáo viên trực tiếp truyền đạt một số chuyên đề gồm: Cách thức tổ chức, triển khai nhiệm vụ và các hoạt động của Hội Nông dân cơ sở, sinh hoạt Chi hội; công tác xây dựng tổ chức Hội; Luật Hợp tác xã 2012, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, Tổ hợp tác; hướng dẫn Bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP), giới thiệu những chính sách mới của Nhà nước, tỉnh Bắc Kạn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Luật đất đai, kiến thức Bảo vệ môi trường. Ngoài ra, tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế tự nguyện toàn dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Qua học tập nội dung các chuyên đề trên, các đại biểu tham gia tập huấn đã cùng nhau trao đổi, thảo luận sôi nổi về cách thức tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động nhiệm vụ, các vấn đề phát sinh tại địa phương.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trang bị cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, nhất là các đồng chí chi Hội trưởng, chi Hội phó về các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình hiện nay; giúp cho cán bộ Hội cơ sở có thêm những kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, tổ chức các hoạt động về nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân; tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; nâng cao công tác quản lý, tổ chức hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân và một số chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn./.

Xuân Hoàn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Bắc Kạn