Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân

Ngày 04/11, Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân cho 110 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân và Chi hội trưởng nông dân 08 xã, phường.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Phạm Thị Sinh – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố trực tiếp truyền đạt một số chuyên đề gồm: Cách thức tổ chức, triển khai nhiệm vụ và các hoạt động của Hội Nông dân cơ sở, sinh hoạt Chi hội; công tác xây dựng tổ chức Hội. Đồng thời lồng ghép tuyên truyền về Kế hoạch phối hợp triển khai thí điểm mô hình“Tổ dân phố thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế toàn dân” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; kiến thức Bảo vệ môi trường; giới thiệu những chính sách mới của Nhà nước, của tỉnh Bắc Kạn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Qua học tập nội dung các chuyên đề trên, các đại biểu tham gia tập huấn đã cùng nhau trao đổi, thảo luận sôi nổi về cách thức tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, những vấn đề còn băn khoăn, lúng túng trong quá trình triển khai hoạt động nhiệm vu, đề xuất, thống nhất một số các biện pháp tháo gỡ vướng mắc của các địa phương.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao, trang bị cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình hiện nay, giúp cho cán bộ Hội cơ sở có thêm những kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, tổ chức các hoạt động về nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đồng thời nâng cao công tác quản lý, tổ chức hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân và một số chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh và thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sản xuất trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố./.

Phạm Sinh – Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn