Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách tiết kiệm năm 2021

Từ ngày 26 đến ngày 29/4, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách tiết kiệm năm 2021.

Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách tiết kiệm tại phường Sông Cầu

          Hơn 350 đại biểu là tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, Ban quản lý Tổ tiết kiệm & vay vốn của 7 xã, phường được cán bộ Ngân hàng CSXH tỉnh – Chi nhánh Bắc Kạn giới thiệu chung về Ngân hàng chính sách xã hội; các chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH; hướng dẫn nghiệp vụ của Tổ TK&VV; phương thức ủy thác cho vay thông qua tổ chức chính trị xã hội; chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch UBND cấp xã khi tham gia làm thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố; chức năng, nhiệm vụ của Ban giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong hoạt động tín dụng chính sách.

Qua buổi tập huấn, nhằm nâng cao năng lực quản lý của Ban quản lý Tổ TK&VV về kỹ năng ghi chép sổ sách, lưu giữ hồ sơ cho vay, công tác tham mưu cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố về bình xét cho vay; nắm được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, đồng thời nâng cao kỹ năng ghi chép, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu có liên quan./.

                                                                                                   Đặng Tuyết