Tập huấn nghiệp vụ vay vốn tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội

Tại lớp tập huấn, cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh giới thiệu tóm tắt các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng chính sách xã hội; Giải pháp tăng cường vai trò của tổ trưởng tổ dân phố trong hoạt động tín dụng chính sách; Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn.. Thông qua các lớp tập huấn giúp các học viên nắm bắt được nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn; vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách; hoàn thiện các kỹ năng làm việc cho Ban quản lý tổ TK&VV. Từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương./.