Tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho Đội phòng cháy chữa cháy cơ quan Thành ủy – HĐND- UBND thành phố

          Sáng ngày 12/6, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho Đội phòng cháy chữa cháy cơ quan Thành ủy –HĐND- UBND thành phố Bắc Kạn.

Tại buổi tập huấn, có 27 cán bộ công chức, viên chức Đội phòng cháy chữa cháy cơ quan Thành ủy – HĐND – UBND thành phố được phổ biến một số nội dung gồm: Hướng dẫn về các văn bản pháp luật về PCCC; kết quả triển khai thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy ở địa phương. Bài học kinh nghiệm từ những vụ cháy điển hình; các vi phạm, sai sót trong công tác đảm bảo an toàn PCCC thường gặp và các phương án thoát nạn, cách sử dụng phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở, quy trình cứu chữa 01 vụ cháy, thực hành phương án phòng cháy chữa cháy tại trụ sở cơ quan Thành ủy – HĐND – UBND thành phố…

Đội phòng cháy chữa cháy cơ quan Thành ủy – HĐND – UBND thành phố Bắc Kạn thực hành phương án phòng cháy chữa cháy

 Thông qua buổi tập huấn, sẽ giúp các cán bộ Đội phòng cháy chữa cháy cơ quan Thành ủy – HĐND – UBND thành phố tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, kiến thức pháp luật về PC & CC trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Luật PC &CC các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn PCCC phù hợp. Đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình sử dụng nguồn nhiệt; đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, lối thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra./.

Minh Cường