Tập huấn phương pháp lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được tiếp thu nội dung gồm: Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.Về việc hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường Tiểu học và THCS; Phương pháp thiết kế giảng dạy lồng ghép trong các bài học của môn: Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội; Lịch sử và Địa lý; Đạo đức, đối với cấp Tiểu học; Phương pháp thiết kế giảng dạy lồng ghép trong các bài học của môn: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân; Âm nhạc và Mĩ thuật, đối với cấp Trung học cơ sở.

     Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên về phương pháp dạy lồng ghép giáo dục Quốc phòng an ninh trong một số môn học cấp tiểu học và trung học cơ sở, thống nhất nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức lớp học, cách soạn giáo án dạy lồng ghép giáo dục Quốc phòng an ninh đối với từng môn học theo quy định./.