Tập huấn triển khai sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (VNPT- IOFFICE)

Chiều ngày 23/12, UBND thành phố Bắc Kạn phối hợp với VNPT Bắc Kạn tổ chức hội nghị tập huấn triển khai sử dụng phần mềm Quản lý văn bản điều hành (VNPT – IOFFICE)

Toàn cảnh Hội nghị

Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT- IOFFICE do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp là hệ thống phần mềm chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý văn bản và điều hành điện tử, đáp ứng nhanh chóng, chính xác, kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của các cơ quan, tổ chức; bảo đảm kết nối liên thông văn bản 04 cấp giữa Chính phủ – UBND tỉnh – UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Phần mềm được cài đặt và có thể sử dụng trên cả máy tính và các thiết bị điện thoại thông minh. Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ tại hệ thống Trung tâm dữ liệu của Tập đoàn VNPT, tính bảo mật cao, đảm bảo an toàn thông tin.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu là lãnh đạo Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, lãnh đạo UBND, Văn phòng Thành ủy, các Ban xây dựng Đảng Thành ủy và lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố đã được phổ biến, giới thiệu chức năng của phần mềm, cách xử lý văn bản đến, văn bản đi, điều hành công việc, các chức năng gửi tin nhắn, lịch công tác…trên môi trường mạng qua hệ thống quản lý điều hành VNPT – OFFICE; hướng dẫn tổng hợp báo cáo số liệu biến động VNPT – OFFICE phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cơ quan. Đây là hệ thống phần mềm có nhiều tính năng vượt trội như tiết kiệm được thời gian, giúp người sử dụng có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi trên nhiều phương tiện khác nhau.

Sau hội nghị tập huấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố sẽ triển khai sử dụng ứng dụng phần mềm VNPT – IOFFICE vào xử lý công việc hành chính. Qua đó tạo môi trường làm việc hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả của công tác cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu xây dựng văn phòng điện tử không giấy tờ./.

                  Hoàng Thạc