Tập huấn “Xây dựng môi trường không khói thuốc lá”

Tại buổi buổi tập huấn, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn thành phố sẽ được nghe báo cáo về thực trạng vấn đề sử dụng thuốc lá trên thế giới và ở Việt Nam; tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người và lợi ích của môi trường không khói thuốc; Triển khai kế hoạch tuyên truyền về các thông tin liên quan đến quy định của pháp luật và giải pháp để người dân cùng tham gia xây dựng môi trường không khói thuốc.

Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động được trang bị các kỹ năng cơ bản để thực hiện công tác phổ biến và tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá cho nhân dân trên địa bàn, góp phần trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.