Tên dự án: Kè chống xói lở bờ hữu Sông Cầu đoạn qua tổ Bản Vẻn, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Tên dự án: Kè chống xói lở bờ hữu Sông Cầu đoạn qua tổ Bản Vẻn, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn.

Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Bắc Kạn.

Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn.

Mục tiêu của dự án: Kè chống xói lở bờ hữu Sông Cầu đoạn qua tổ Bản Vẻn, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn. Khu vực dự án nằm cạnh bờ sông Cầu và khu đất canh tác nông nghiệp với tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 2.07 Ha. Đây là một dự án đầu tư nhằm mục đích giữ đất canh tác nông nghiệp, giải quyết được vấn đề ngập lụt đất canh tác nông nghiệp giáp ranh bờ sông Cầu vào mừa mưa lũ, góp phần hoàn thành mục tiêu đồng bộ hạ tầng cơ sở và đô thị hóa.

Thời gian thực hiện dự án: Thời gian bắt đầu: Năm 2020; thời gian kết thúc: Năm 2021.

Tác giả: UBND thành phố Bắc Kạn