Tham luận tại ĐH XIII thể hiện trách nhiệm cao, đề xuất nhiều giải pháp lớn

Các tham luận đã thể hiện rõ những vấn đề lớn của đất nước, làm sáng tỏ những thành quả to đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cũng như những giải pháp nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Chính ủy Quân đoàn 2 Đỗ Xuân Tụng. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Sau 2 ngày thảo luận tại hội trường, các báo cáo tham luận tại Đại hội XIII của Đảng đã dành được sự quan tâm của các đại biểu.

Đại biểu đều đánh giá cao không khí dân chủ, trách nhiệm trong thảo luận và đóng góp cho các vấn đề được đề cập trong văn kiện.

Nhiều đại biểu cho rằng, các tham luận đã thể hiện rõ những vấn đề lớn của đất nước, làm sáng tỏ hơn những thành quả đạt được, cũng như những giải pháp nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước. Cũng qua thảo luận, nhiều vấn đề được đề cập trong văn kiện trình Đại hội XIII tiếp tục được làm rõ.

Đại biểu Đỗ Xuân Tụng, Chính ủy Quân đoàn 2, Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội, cho biết rất ấn tượng với không khí thảo luận và chất lượng các tham luận của các đại biểu tại Đại hội. Tham luận đã thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu với sự phát triển đất nước, với tương lai dân tộc.

Đại biểu Đỗ Xuân Tụng cho biết rất phấn khởi và tự hào khi trong Báo cáo chính trị Đảng đã có chủ trương, từ năm 2030 phấn đấu xây dựng quân đội hiện đại. Điều đó khẳng định sự quan tâm, đồng thời thể hiện trách nhiệm và vai trò nòng cốt của quân đội trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc giai đoạn mới.

“Để thực hiện chủ trương hiện đại hoá quân đội, tôi đề nghị Đảng, Nhà nước cần từng bước quan tâm đầu tư nguồn lực để hiện đại hoá vũ khí, trang bị và phát triển nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến, hiện đại. Đồng thời cũng có cơ chế, chính sách, thu hút và đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội.

Đối với quân đội, cần chủ động đổi mới công tác diễn tập, nghiên cứu nghệ thuật quân sự, cách tác chiến và các yếu tố khác phù hợp với quân đội hiện đại”, Đại biểu Đỗ Xuân Tụng chia sẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bên lề Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường nhận xét, các bài tham luận tại Đại hội XIII trong những ngày qua hết sức có chất lượng và rất trí tuệ, cụ thể hóa về những lĩnh vực, những vấn đề mà văn kiện nêu ra ở tầm vĩ mô, góp phần hoàn thiện văn kiện, giúp việc ban hành chủ trương, định hướng, chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp sát thực, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước và thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.

Đại biểu Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhận định, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng là vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm tại phiên thảo luận. Góp ý vào các văn kiện đại hội, cùng với đánh giá cao kết quả xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều đại biểu đã đề xuất các giải pháp tiếp tục thực hiện chủ trương này trong thời gian tới. Tham luận của các đại biểu cũng làm rõ và đề xuất thêm những giải pháp để góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Đánh giá các đại biểu hết sức trách nhiệm, các tham luận rất sâu sắc, làm rõ thêm những nội dung đã được trình bày trong văn kiện, đại biểu Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng thời nhận xét ý kiến tham luận đã đưa ra những giải pháp để cụ thể hoá, thực hiện được thắng lợi Nghị quyết của Đại hội XIII trong những năm tới. Đại biểu Nguyễn Anh Tuấn tin tưởng với khí thế tham luận như trong 2 ngày qua, văn kiện sẽ tiếp tục được hoàn thiện, cụ thể hoá và triển khai thắng lợi trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Theo dõi các phiên thảo luận trong hai ngày qua, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy cảm nhận không khí thảo luận rất dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu, mang tinh thần, khí thế của các hội nghị Trung ương đến Đại hội như ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Các bài tham luận đều thể hiện tính khái quát cao, nhưng cũng đi thẳng vào những vấn đề cụ thể.

Đại biểu Trần Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh lại có ý kiến về không khí đại hội hết sức cởi mở chân tình, đồng thời có ý Đảng, lòng dân trong đó. Các bài tham luận cho thấy rõ hơn tầm nhìn của cả thế giới, tầm nhìn phát triển của đất nước trên các lĩnh vực ngành.

Các đại biểu đã chia sẻ những quan điểm, kinh nghiệm về đổi mới sáng tạo, cũng như các biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới. Đại biểu Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng, khẳng định tham luận của các đại biểu tại Đại hội XIII của Đảng đều là những tâm huyết đóng góp rất có trách nhiệm với công việc chung của Đảng và đất nước.

Nhật Nam// www. Chính phủ.vn