Thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đối với cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Bắc Kạn năm 2018

Tại buổi Lễ, Công an thành phố đã công bố các quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương; tổ chức trao quyết định nâng lương và gắn quân hàm mới cho 71 cán bộ, chiến sĩ đến niên hạn được thăng cấp, nâng lương năm 2018.

Đ/c Ngô Ngọc Dưỡng, Phó Trưởng công an thành phố với cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm


Đ/c Dương Thanh Hoài và đ/c Ngô Ngọc Dưỡng – Phó Trưởng Công an thành phố gắn quân hàm, trao quyết định nâng bậc lương cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị


Đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thành phố và lãnh đạo đơn vị đã chúc mừng các đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an, giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương lần này; thể hiện sự ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao đối với sự nỗ lực phấn đấu, công lao, sự tiến bộ, trưởng thành của cá nhân từng cán bộ, chiến sĩ công an thành phố trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của địa phương; đây còn là việc tổ chức thực thực hiện chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh đối với cán bộ, chiến sĩ trong ngành. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào, tạo nguồn động viên lớn để mỗi đồng chí được thăng cấp, nâng lương đợt này tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.