Thành đoàn Bắc Kạn phối hợp tổ chức tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 và triển khai phong trào Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Tại lớp tập huấn, ĐVTN đã được nghe giới thiệu sơ lược về hệ thống chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích; hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ trực tuyến, nhận kết quả trực tiếp thông qua các phần mềm, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu một cửa điện tử,… được cung cấp tại địa chỉ: https://dichvucong.backan.gov.vn; đồng thời được thực hành sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên máy tính và điện thoại di dộng.

Chương trình tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản cho ĐVTN là lực lượng sẽ tham gia trực tiếp vào việc tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí khi tham gia thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; đồng thời tạo sự chuyển biến về nhận thức của mỗi đoàn viên thanh niên và nhân dân về tầm quan trọng của việc nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị  hành chính công đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố./.