Thành đoàn Bắc Kạn phối hợp tổ chức tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích