Thành đoàn Bắc Kạn tập huấn hoạt động hè năm 2020

Ngày 09/7, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bắc Kạn, Thành đoàn tổ chức lớp tập huấn hoạt động hè năm 2020.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có 85 học viên là cán bộ chuyên trách công tác Đoàn, Đội của 8 xã, phường trên địa bàn thành phố. Trong thời gian 02 ngày, các học viên được trang bị các nội dung như: Hướng dẫn xây dựng, thiết kế hoạt động hè cho thiếu nhi theo từng lứa tuổi; chuyên đề về xâm hại trẻ, cách thoát hiểm khi trẻ bị xâm hại; hưỡng dẫn kỹ năng phòng chống sơ cứu đuối nước; học hát, múa dân vũ, cũng như tổ chức các trò chơi….

Qua lớp tập huấn, nhằm trang bị nghiệp vụ công tác và kỹ năng hoạt động hè cho đội ngũ cán bộ đoàn, đội trên địa bàn dân cư; góp phần bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tăng cường khả năng hướng dẫn, phụ trách thiếu nhi ở cơ sở trong việc tham gia sinh hoạt hè một cách thiết thực, sáng tạo và hiệu quả.

   Minh Cường