Thành Đoàn Bắc Kan tổ chức làm vườn thuốc nam tại Trung tâm Y tế

Trong buổi tình nguyện, hơn 40 đoàn viên thanh niên của thành phố Bắc Kan đã tích cực dọn sạch cây, cỏ, chuyển bỏ cát đá, san mặt nền để  xây dựng  một vườn thuốc nam rộng trên 100 m2 cho Trung tâm y tế Thành phố. Đây là một hoạt động trong chuỗi các hoạt động tình nguyện mùa đông mà thành Đoàn Bắc Kan đang tổ chức trong thời gian vừa qua góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. Tạo cho lực lượng đoàn viên thanh niên có ý thức về sự lợi ích của việc trồng và sử dụng cây thuốc Nam trong kết hợp điều trị bệnh, đồng thời tăng cường mối quan hệ, phối hợp  giữa Thành Đoàn và Trung tâm y tế Thành phố Bắc Kan.