Thành đoàn Bắc Kạn xây dựng 23 nhà nhân ái trị giá 200 triệu đồng

Các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã tích cực triển khai các phong trào này đến 100% lực lượng đoàn viên, thanh niên, đội viên, thiếu niên nhi đồng. Từ đó lực lực lượng đoàn viên thanh niên đã hỗ trợ xây dựng 23 nhà nhân ái trị giá 200 triệu đồng, đổ bên tông 07 tuyến đường giao thông liên thôn tổng trị giá 165 triệu đồng. Tham gia lắp đèn chiếu sáng 118 ngõ hẻm với 1.250 trao đèn trị giá 216 triệu đồng. Chỉ đạo 15 liên đội duy trì tốt phong trào “Xe đạp giúp bạn đến trường”, “Hũ gạo giúp bạn nghèo” , tổ chức các hoạt động diễn đàn, thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . /.