Thanh niên Dương Quang tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền

          Để làm tốt công tác tham gia xây Đảng, chính quyền, BCH Đoàn xã Dương Quang xác định phải làm tốt công tác thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, trong đó, BCH Đoàn xã chú trọng nâng cao chất lượng các chi đoàn, thường xuyên quan tâm tới chi đoàn có phong trào còn yếu để có biện pháp hỗ trợ phù hợp; đồng thời tổ chức sinh hoạt lồng ghép với các hoạt động văn hóa văn nghệ, với nội dung phong phú, tạo sức hút với thanh niên như: quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy định của địa phương gắn với các hoạt động hội trại, văn nghệ, TDTT, hoặc bằng hình thức sân khấu hóa.

         Bên cạnh đó, để tạo sức hút với thanh niên, Ban Chấp hành Đoàn xã còn phối hợp với các ngành, đoàn thể trong xã tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, các buổi toạ đàm về các vấn đề xã hội như: phối hợp với tư pháp xã để tuyên truyền pháp luật, các tệ nạn xã hội…, phối hợp với Hội phụ nữ, Ban Dân số gia đình và trẻ em của xã tuyên truyền về sức khoẻ sinh sản cho đoàn viên thanh niên nói chung và trẻ vị thành niên nói riêng; phối hợp với Hội Cựu chiến binh tổ chức tuyên truyền và nói chuyện về lịch sử và truyền thống cách mạng; phối hợp với Ban chỉ huy quân sự của xã tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự…, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh niên.

          Cùng với đó, để đảm bảo sự đồng đều giữa các chi đoàn trong xã, BCH Đoàn xã đã phân công các đồng chí trong Ban chấp hành về dự sinh hoạt với các chi đoàn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và cùng với chi đoàn tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động ở cơ sở. Tích cực tập hợp, vận động ĐVTN tham gia các hoạt động ở địa phương, nhất là ở các lĩnh vực khó khăn, phức tạp cần đến vai trò xung kích của tuổi trẻ như: An ninh trật tự, động viên tuyển quân, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội,… Từ đó, mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên đã được mở rộng, huy động đông đảo lực lượng trẻ thi đua xung kích, sáng tạo, sẵn sàng đương đầu với việc khó và tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. ..

          Trong hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, ĐVTN xã đã tích cực tham gia góp ý xây dựng nghị quyết và các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên. Thông qua các phong trào, hoạt động Đoàn đã phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp. Năm 2018, tổ chức đoàn đã giới thiệu được 9 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Nhiều đoàn viên sau khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng đã phát huy tốt vai trò, tính tiền phong gương mẫu, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong của người đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

         Phát huy sức trẻ của mình, nhiều năm qua các thế hệ thanh niên xã  Dương Quang đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu vươn lên đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, xóa đói giảm nghèo tại địa phương, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xã nhà thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội./