Thành phố Bắc K ạn: Trao Giấy Chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài

Chị Hoàng Thị Hạnh, sinh năm 1961 – thường trú tại tổ 5, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn kết hôn cùng với anh Jean laude sonnery quốc tịch Pháp.

Đây là lần đầu tiên, UBND thành phố Bắc Kạn thực hiện khoản 3, điều 38 Luật Hộ tịch quy định về việc trao Giấy chứng nhận kết hôn và thẩm quyền trao Giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài đối với cấp huyện, thành phố.

Tại đây, hai bên đã khẳng định sự tự nguyện kết hôn, cùng ký vào giấy chứng nhận kết hôn và Sổ đăng ký kết hôn. Ông Đinh Quang Tuyên – Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn đã trực tiếp trao Giấy chứng nhận kết hôn cho cặp vợ chồng và chúc mừng hạnh phúc vợ chồng chị Hạnh và anh Jean laude sonnerry.