Thành phố Bắc Kạn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục Mầm non năm 2022. Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Bắc Kạn đã tăng cường công tác kiểm tra chất lượng VSATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, nhất là phường Sông Cầu nơi tổ chức 02 điểm thi.

Đoàn liên ngành của thành phố kiểm tra tại nhà hàng Khởi Nghiệp, phường Sông Cầu

Thành phố Bắc Kạn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở thuộc diện cấp giấy); điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ; người trực tiếp chế biến thực phẩm; quy trình sản xuất, chế biến; thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm của nhân viên; vận chuyển và bảo quản thực phẩm; nguồn nước; nguồn gốc xuất xứ đối với thực phẩm và nguyên liệu dùng để sản xuất, chế biến thực phẩm; các quy định khác có liên quan; kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản thực phẩm; việc tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; lấy mẫu thức ăn, nguyên liệu thực phẩm để kiểm nghiệm trong trường hợp cần thiết.

Trong quá trình kiểm tra kết hợp công tác tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn cho các cơ sở thực hiện đúng Luật ATTP. Thời gian kiểm tra từ ngày 06/7 -09/7/2022./.

Hoàng Thạc