Thành phố Bắc Kạn tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

Theo đó, thành phố Bắc Kạn tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước đối với Ban chỉ đạo liên ngành VSATP cấp xã phường và kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng VSATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm để kịp thời xử lý các tr­­ường hợp vi phạm về bảo đảm chất lượng VSATTP; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm kém chất lượng, nhằm giảm thiểu các nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra, đảm bảo sức khoẻ cho ngư­ời tiêu dùng. 

Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố tiến hành kiểm tra tại các cơ sở về Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP; Giấy chứng nhận sức khoẻ đối với người lao động; Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức VSATTP; điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường; điều kiện bảo quản và chế biến thực phẩm … và các quy định khác của pháp luật có liên quan.