Thành phố Bắc Kạn bàn giao 502 cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy chữa cháy cho UBND 8 xã, phường

Chiều ngày 30/3, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy & Chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật PCCC (Nghị định 136); đồng thời tổ chức ký kết bàn giao danh sách 502 cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy chữa cháy cho UBND 8 xã, phường. Dự có Đồng chí Nguyễn Thị Huế –  Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Đại diện lãnh đạo 8 xã phường ký kết bàn giao cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy chữa cháy

Tại hội nghị, đại diện Công an thành phố Bắc Kạn đã triển khai những quy định mới của Nghị định 136, trong đó nhấn mạnh quy định điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình… Đồng thời, đại diện lãnh đạo UBND thành phố, UBND 8 xã, phường, Công an thành phố thực hiện lễ ký kết bàn giao 502 cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy chữa cháy theo Phụ lục IV, Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ. /.

Minh Cường