Thành phố Bắc Kạn bắt đầu thu hoạch lúa xuân 2018

Tính đến đến ngày 22/6, có 09/300ha lúa mùa sớm được thu hoạch tập trung tại các xã, phường như: Xuất Hóa, Nông Thượng, Huyền Tụng…Phần lớn diện tích lúa xuân được thu hoạch là giống lúa ngắn ngày như: Khang dân, Thiên Ưu 8, Q ưu 1, Tạp giao, QR1,… Nhờ làm tốt công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, nên năng suất lúa xuân năm nay ước đạt khoảng 52tạ – 53 tạ/ha.