Thành phố Bắc Kạn biểu dương 36 cán bộ mặt trận tiêu biểu

Sáng ngày 18/11/2015, UBMTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam( 18/11/1930 – 18/11/2015): Biểu dương điển hình tiên tiến và cán bộ mặt trận giai đoạn 2011 – 2015. Dự có lãnh đạo Thành ủy- HĐND – UBND; UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn cùng 36 cán bộ mặt trận tiêu biểu đại diện cho 126 cán bộ mặt trận trên địa bàn thành phố.

Tại buổi gặp mặt kỳ niệm, các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất ViệtNam; Báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua trong hệ thống mặt trận của thành phố giai đoạn 2011 – 2015.

  

Trong 05 năm qua, UB.MTTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn đã tập trung phát động các phng trào thi đua, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của địa phương được đông đảo, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong đó nổi bật các các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng phường văn minh đô thị, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong giai đoạn 2011 – 2015, có 34.410 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, Tỷ lệ trung bình đạt 87,3%. 318 lượt thôn, tổ đạt văn hóa. UBMTT ViệtNamthanh phố và các cấp làm tốt công tác tuyên truyền và công tác dân vận, nhờ đó đã huy động được các ủy chính quyền các cấp cùng các cá nhân tổ chức tham gia có hiệu quả trong thực hiện công tác an sinh xã hội. Từ các nguồn kinh phí đóng góp, đã xây dựng mới 52 ngôi nhà đại đoàn kết trị gí hơn 1,2 tỷ đồng, giúp đỡ các gia đình gặp rủi ro, thiên tai…Với cách làm sáng tạo, mặt trận tổ quốc các cấp đã và đang từng bước nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến đẻ tạo sức lan tỏa trong toàn thành phố. Để tiếp tục phát huy tốt vai trò của MTTQ các cấp, các thế hệ cán bộ mặt trận các thời kỳ của thành phố Bắc Kạn đã có những trao đổi, phổ biến kinh nghiệm, những cách làm hay trong công tác mặt trận. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Kạn ghi nhận những kết quả mà Ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố đã đạt được giai đoạn 2011 – 2015. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Mặt trận tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy tốt vai trò tuyên truyền, chủ động xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình về người tốt, việc tốt. Tham gia phối hợp cùng chính quyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhân dịp này UBND thành phố và UB.MTTQ Việt Nam thành phố trao tặng giấy khen cho 23 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận ./..